JEDNODUCHÝ REŽIM ČTYŘ KROKŮ PRO

péči o rány s biofilmem

Hygiena rány je navržená pro časté, pravidelné a opakující se použití. Je to čtyřkrokový režim důkladného vyčištění rány a její přípravy na hojení.

Osídlení biofilmem je kritickým problémem při hojení ran a základní příčinou opožděného hojení. Hygiena rány je navržena tak, aby řešila tento problém. Na podporu hojení je třeba začít se zvládáním biofilmu už v rané fázi. Strategie zahrnuje tyto body:

 • 1OČIŠTĚNÍ
 • 2DEBRIDEMENT
 • 3ÚPRAVA OKRAJŮ
 • 4APLIKACE KRYTÍ
POSOUVÁNÍM PO STRÁNCE DOLŮ SI ZOBRAZÍTE DALŠÍ INFORMACE O TĚCHTO ČTYŘECH KROCÍCH.
 • 1
  1. KROK

  Očištění kůže a rány

  Očistěte lůžko rány a odstraňte devitalizovanou tkáň, nečistoty a biofilm. Očistěte také kůži kolem rány a odstraňte odumřelé kožní šupiny a kalozity a kůži dekontaminujte.

  Úkony při čištění
 • 2
  2. KROK

  Debridement rány

  Odstranění nekrotické tkáně, odloučené tkáně, nečistot a biofilmu při každé výměně krytí

  Úkony při debridementu
 • 3
  3. KROK

  Úprava okrajů rány

  Odstraňte nekrotické, strupovité a/nebo přesahující okraje rány, v nichž se může tvořit biofilm. Okraje kůže by měly být zarovnány podle lůžka rány pro snazší růst a kontrakci epitelu.

  Úkony při úpravě okrajů rány
 • 4
  4. KROK

  Aplikace krytí

  Použitím krytí, které obsahuje přípravky proti biofilmu a/nebo antimikrobiální přípravky, můžete zlikvidovat případný zbytek biofilmu a současně zabránit jeho opětovnému vytvoření nebo jeho vytvoření alespoň zpomalit.

  Úkony při krytí rány

Průběžná kontrola

Při každé výměně krytí ránu kontrolujte a sledujte, zda se postupně hojí.

Potřebujete další informace?

PODÍVEJTE SE NA NAŠE UŽITEČNÉ ZDROJE.