MIĘDZYNARODOWY KONSENSUS - JUŻ OPUBLIKOWANY!

Postępowanie z trudno gojącymi się ranami dzięki zastosowaniu strategii wczesnej interwencji zapobiegającej powstaniu biofilmu. Higiena rany.

KONIECZNOŚĆ HIGIENY RANY

Postępowanie z biofilmem

Biofilm to niezależny czynnik, który opóźnia lub zatrzymuje proces gojenia się ran. Brak widocznego śluzu nie oznacza braku biofilmu. Należy założyć, że biofilm jest obecny w większości trudno gojących się ran.

Aby poprawić leczenie konieczne jest zajęcie się uporczywym biofilmem, występującym w większości trudno gojących się ran.

Wierzymy, że można osiągnąć postęp w gojeniu się każdej rany bez względu na to, jak duże jest to wyzwanie, jeżeli problem biofilmu zostanie rozwiązany przy zastosowaniu Higieny Rany.

KIEDY NALEŻY STOSOWAĆ HIGIENĘ RANY

Wczesna interwencja

Po co czekać? Zgodnie z założeniami Higieny Rany, biofilmem należy zająć się na wczesnym etapie w celu zapewnienia prawidłowego procesu gojenia się rany. Koszty związane z wczesną interwencją prawdopodobnie będą mniejsze, niż koszty związane z leczeniem rany z biofilmem, nie powinno się zwlekać z rozpoczęciem pielęgnacji rany w celu eliminacji biofilmu.